Do čeho

Investice do golfového klubu

Je všeobecně známo, že golf je považován za ikonický sport bohatých. Byť se dnes již jedná spíše o předsudek a golf jako takový je dostupný i pro obyčejné smrtelníky, zůstává i nadále baštou vysoce postavených lidí, kteří si na green chodí tzv. vyvětrat hlavu. Je logické, že se tento sport setkává s velkým tokem peněz, a to jak ze strany příjmů, tak i výdajů.

investice golf

Než začnete číst:

Víte, že existuje Národní klastrová asociace (NCA)? Sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konku-renceschopnosti ČR.
Národní klastrová asociace je jedním z partnerů projektu DanuBioValNet – „Partnerství mezi klastry Dunajského regionu pro posílení ekoinovací budováním společné sítě v oborech s vysokou přidanou hodnotou využívajících obnovitelné biologické zdroje“. Její role spočívá v přenosu informací o možnostech rozvoje spolupráce klastrů, firem a dalších zainteresovaných stran v oborech využívajících obnovitelné biologické zdroje (Bio-based Industries) a realizaci všech projektových aktivit. NCA je rovněž lídrem WP2 (komunikační management projektu).
Pokud máte zájem, podívejte se na jejich nové stránky, dobrá podpora podnikání.

Investice do golfového klubu

Z tohoto důvodu je golf v oblasti investování poměrně známým termínem, jenž je skloňován zejména většími investory, kteří sami k tomuto sportu mají určitý vztah. Rozhodně však není na místě bavit se o golfu jako o čistě pohybové aktivitě – jeho dopad je totiž mnohem širší a instituce jako jsou např. golfové kluby mají velký význam i z pohledu společenského života. Dokáže možnost investice do golfového klubu konkurovat těm profláknutějším a obecně vyhledávanějším?

Popularita golfu jako záruka výnosné investice

Komunita kolem golfu představuje velkou masu lidí, pro které tento sport přestavuje určitý druh trávení času – ať už volného nebo pracovního. Ať je to tak či onak, hráčská základna (resp. klientská) je relativně stabilní a v posledních letech má spíše tendenci strmě růst než jakkoli klesat. Současná světová pandemická situace golfovým klubům svým způsobem dokonce hraje do karet.

Mnoho golfových komplexů totiž představuje zázemí, které nabízí veškeré služby a komfort, jaké byste hledali např. v prázdninových hotelových resortech. Co je však hlavní, souzní s důležitým pojmem pandemické doby, a tím je ,,izolovanost“. Proto se k pobytu v golfových komplexech uchyluje čím dál více lidí, kteří si třeba chtějí svou práci na ,,homeoffice“ alespoň trochu zpříjemnit. Všechny tyto aspekty vedou k jednomu podstatnému cíli – k výnosům. Investiční boom v oblasti golfu s drobnými výkyvy funguje již přes 10 let, a pro investory je tento směr stále atraktivní.

Návratnost investice je obecně udávána přibližně kolem 3 let, závisí to samozřejmě na mnoha faktorech – stav hřiště, klientela, hráči, nabízené služby, lokalita apod. Nákladovost golfového klubu včetně veškerého zázemí se může zdát velmi velká, pokud je však klub veden správným směrem, snaží se být úspěšným v hráčské oblasti i v udržení si stálé klientely a získávání nové, pak je schopen přinést svým investorům výnosnost až přes 10 %.

Nárůst poptávky po golfových nemovitostech

Zvláštní oblastí pod záštitou investice do golfového klubu je vložení finančních prostředků do golfových nemovitostí. Potenciál domů a budov v okolí golfového hřiště či přímo na něm je nezpochybnitelný. Ať už v souvislosti se samotnou popularitou golfu či jejím zvyšováním z důvodu pandemie koronaviru (jak bylo řečeno v předchozím odstavci), poptávka po pobytech v golfovém komplexu začíná narůstat.

Při nákupu golfové nemovitosti je nutné důkladně zhodnotit všechna rizika, a to zejména výhled jejího budoucího fungování, stav hřiště, stav samotné nemovitosti atd. Pro představu lze říci, že pronajímaní atraktivní golfové nemovitosti může přinést až dvojnásobné zhodnocení v poměru se standardním pronájmem bytu ve větším městě.

Do nemovitosti můžete investovat prostřednictvím golfového klubu, investičních fondů či tzv. po vlastní ose, záleží na velikosti investice i na vašich osobních preferencích. Faktem je, že byznys okolo golfu se rozpíná po celém světě, a výjimkou není ani Česká republika, které se na svém území v minulých letech těšila a stále těší velkému zájmu (nejen) zahraničních investorů.

Přečtěte si další tipy do čeho investovat na této stránce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *